top of page

Tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä

CallaPrint
 

Laaksotie 33

01390 VANTAA

lily@callaprint.fi, +358 0400 316 391   
 

2. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
 

Keräämme henkilötietoja palvellaksemme asiakkaitamme paremmin, tuotteiden ja palvelujen personointiin, tilausten käsittelyyn, maksutransaktioiden suorittamiseen, asiakaspalveluun ja markkinointiviestintään.
 

3. Rekisterin tietosisältö
 

Rekisteri saattaa sisältää seuraavia tietoja:

  • Yhteystiedot: nimi, osoite, puhelinnumerot, sähköpostiosoitteet

  • Tilaustiedot: tilaushistoria, laskutus- ja toimitustiedot

  • Maksutiedot: maksutapa, maksutiedot (emme tallenna täysiä luottokorttinumeroita)

  • Markkinointiluvat ja -kiellot
     

4. Säännönmukaiset tietolähteet
 

Henkilötietoja kerätään asiakkaalta itseltään verkkosivuston kautta tehtyjen tilausten yhteydessä sekä asiakaspalvelun kautta.
 

5. Henkilötietojen luovutus
 

Emme myy, vaihda tai vuokraa henkilötietoja ulkopuolisille tahoille. Tietoja voidaan luovuttaa luotettaville kumppaneille, jotka auttavat meitä liiketoiminnassamme niin kauan kuin nämä tahot sitoutuvat pitämään tiedot luottamuksellisina.
 

6. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
 

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle, ellei se ole CallaPrintin tai sen alihankkijoiden palvelujen kannalta välttämätöntä.
 

7. Rekisterin suojauksen periaatteet
 

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Verkkopalvelimemme ja sisäiset tietoverkkomme ovat suojattuja palomuurilla ja muilla teknisillä keinoilla.
 

8. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista
 

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat rekisteritiedot ja vaatia virheellisen tiedon korjaamista.
 

9. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
 

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää henkilötietojensa poistamista rekisteristä ("oikeus tulla unohdetuksi"). Rekisteröidyllä on myös muut GDPR-asetuksessa mainitut oikeudet, kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa.
 

10. Tietosuojaselosteen muutokset
 

CallaPrint pidättää oikeuden päivittää ja muuttaa tätä tietosuojaselostetta. Kehotamme asiakkaitamme tarkistamaan tämän selosteen säännöllisesti muutosten varalta.

bottom of page